Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı

Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı

Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı

Arıtılan atıksuların kullanımında; tarımsal, endüstriyel, yer altı suyunun beslenmesi, dinlenme maksatlı kullanılan bölgelerin beslenmesi, dolaylı olarak yangın suyu, tuvaletlerde geri kazanım ve doğrudan içme suyu olarak geri kazanım alternatifleri vardır. 
Atıksuların geri kazanımındaki teknoloji gereksinimi, geri kazanılacak suyun kullanım maksatları ile ilişkilidir. Kentsel atıksular tarımsal veya yeşil alan sulamasında kullanılacak ise iyi bir şekilde dezenfekte edilmiş biyolojik arıtma çıkışı gerekir. Doğrudan veya dolaylı geri kazanım söz konusu ise membran teknolojileri, aktif karbon ve ileri oksidasyon gibi daha ileri arıtma alternatifleri gerekir. 

Bir sonraki buz çağı gecikecek

Almanya'daki bilim insanları karbon salınımı nedeniyle, bir sonraki buz çağının en az 50 bin yıl gecikebileceğini bildirdiler.
Dünyada 2,5 milyon yıldır sıcak evreleri izleyen buz çağları yaşanıyor.
12 bin yıldan fazla bir süre önce meydana gelen son buz çağında Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümü ile kuzey Avrupa, Rusya ve Asya'nın üzerinin buz tabakalarıyla kaplandığı belirtiliyor.
Güneyde ise bugünkü Şili ve Arjantin'in bulunduğu alan buzla kaplanmış.
Bilim insanları, bu son dönemde olduğu gibi buz çağının başlangıcını tetikleyen koşulları incelediler.
Bunlardan biri de dünyanın yörüngesinde görülen dönemsel değişiklikler.

Radyasyon etkisi

Bu değişiklikler nedeniyle dünya yüzeyine ulaşan güneş radyasyonunun miktarında farklılıklar görülüyor.
Radyasyon miktarının kuzey yarıkürenin orta enlemlerinde kritik eşiği aşacak miktara gelmesi, buz çağını tetikleyebiliyor.
Nature dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, dünyanın yörüngesinin şu andaki şekli, yeni bir buz çağına girilmesine uygun, ancak havadaki karbondioksit miktarı çok fazla.
Bu nedenle de bir sonraki buz çağının on binlerce yıl 'ertelendiği' düşünülüyor.
Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü'nden Andrey Ganopolski, BBC'ye "teorik olarak bir sonraki buz çağı daha da ötelenmiş olabilir" dedi.
"Buz çağının bundan 50 bin ya da 100 bin yıl sonra başlayıp başlamayacağını tartışmanın pratikte pek anlamı yok. Ama önemli olan, insanoğlunun artık jeolojik olayların oluşumunu doğrudan etkilemesi. Olayların doğal gelişimini onbinlerce yıl değiştirebiliyoruz."

Yeni bir çağ

Araştırmacılar karbondioksit oranının 18. yüzyıldaki düzeyinde kalması halinde bile buz çağları arasındaki sıcak evrenin en az 20 bin yıl, büyük olasılıkla da 50 bin yıl uzamış olabileceğine dikkat çekiyor.
Ancak sanayi devriminden sonra atmosfere salınan karbon miktarındaki büyük artışın, astronomik açıdan buz çağına girmeye uygun koşulların oluştuğu dönemin atlanmasına neden olabileceği bildiriliyor.
Bu nedenle gelecek 100 bin yıl içinde buz çağına girme olasılığının önemli oranda azaldığı belirtiliyor.
Araştırma sonuçlarını yorumlayan Londra Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Chris Rapley'e göre ise, bu durum, jeolojik olarak yeni bir evreye, artık bizzat gezegenin insanlar tarafından etkilendiği Antroposen çağına girildiği savlarını destekliyor.
@BBC

Date 06 Şubat 2020
Categories Blog